روباه و کلاغ

29 آبان 1397 - 6:08
 روباه و کلاغ

بخش 1

متوسط

روزی روزگاری روباهی با خانواده ی کلاغی همسایه بود.

روباه هر روز صدای قار قار کلاغ ها رو می شنید و از این همه سر و صدا خسته شده بود.

یک روز متوجه شد که صدای قار قار جوجه کلاغ کمتر شده،روباه نزدیک لونه ی کلاغ ها رفت تا …هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها