موش و گربه

29 آبان 1397 - 4:46
موش و گربه

بخش 1

متوسط

یکی بود یکی نبود. در گذشته های دور گربه ای بود که تنها زندگی می کرد و دوستی نداشت.

اون یک روز از موش خواست تا با هم دوست باشند و با هم زندگی کنند.

موش حرفهای گربه رو قبول کرد و به خونه ی گربه آمد.

بعد از مدتی تصمیم گرفتن تا برای زمستان آذوقه جمع کنند که…هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها