چرا پر و بال پرندگان رنگی است؟

25 دی 1397 - 4:25
چرا پر و بال پرندگان رنگی است؟

بخش 1

متوسط

در زمان‌های دور، پر و بال پرندگان، رنگی نبود.

پر و بال آنها، تیره و کدر بود و قشنگ به نظر نمی‌رسید.

روزی، یک فرشته مهربان و خدمتکارانش به زمین آمدند.

آنها تصمیم گرفتند به رودخانه‌ای بروند

چشم‌شان به پرنده‌هایی افتاد که کنار رودخانه و روی شاخه‌های درختان نشسته بودند و با شادی جیک جیک می‌کردند.

خدمتکاران فرشته مهربان گفتند: چقدر این پرنده‌ها زشت هستند. چرا بال و پرشان کدر است؟

فرشته مهربان از حرف خدمتکارانش ناراحت شد و چیزی نگفت.

بعد از مدتی، فرشته مهربان با ذوق و شوق فریاد زد و گفت: بهتر نیست پر و بال پرندگان رنگی باشد؟

خدمتکاران فرشته با تعجب به هم نگاه کردند و گفتند: اگر پر و بال آنها رنگی باشد، زیباتر به نظر می‌رسند، اما چه جوری می‌شود پر و بالشان را رنگی کرد؟هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها