خرس سفید و کوتوله ها

7 آذر 1397 - 10:31
خرس سفید و کوتوله ها

بخش 1

متوسط

مردی به نام هالوُر در شهرِ فینمارک زندگی میکرد، اون یک خرس بزرگ سفید داشت، اما اون یه خرس معمولی نبود.اون میتونست شعبده بازی کنه.یه روز مرد پیش خودش فکر کرد

هالور با خودش گفت : این یک خرسِ شگفت انگیزه، من میتونم اونو به پادشاه دانمارک هدیه بدم و در عوض ی عالمه پول بدست بیارم.

هالور و خرسش  به سمت قصر پادشاه براه افتادن.همینطور رفتن و رفتن تا اینکه به یک جنگلِ تاریک رسید. تاجایی که چشم کار میکرد تاریکی بود…هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها