روباه مکار خروس خوش صدا

6 آذر 1397 - 3:00
روباه مکار خروس خوش صدا

بخش 1

متوسط

 «روباه مکار و خروس خوش صدا» درباره دادگاهی است که در جنگل تشکیل می شود و روباه به جرم دزدیدن و خوردن خروس به همراه دستیارش آب هویج محکوم به زندان می شوند.این پایان داستان نیست چون روباه اصلا تو دزدیده شدن خروس هیچ نقشی نداشت.ولی بخاطر اینکه بی دلیل به زندان افتاده تصمیم به فرار از زندان و انتقام می گیرد و در این میان به همراه دستیارش لجظات شادی را برایتان رقم خواهند زد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها