اسبی به نام هانا

6 آذر 1397 - 11:29
 اسبی به نام هانا

بخش 1

متوسط

در اصطبلی داخل کشور اتریش مامان اسب و بابا اسب به دنیا آمدن کره اسب خودشان را جشن گرفتند.

آنها به خاطر سالم بودن فرزندشان خیلی خوشحال بودند و از خدا تشکر کردند.

آنها اسم بچه شان را هانا گذاشتند.

مدت ها گذشت و هانا با پسر بچه ای به نام تام دوست شد.

یک روز نامه ای از شهردار برای معلم تام آمد و از آنها خواسته  شد که یک نقاشی برای مراسم جشن سالانه به شهر ببرند…هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها