چرا خفاش ها شب ها پرواز می کنند؟

6 آذر 1397 - 10:33
چرا خفاش ها شب ها پرواز می کنند؟

بخش 1

متوسط

در زمان های قدیم، خفاش ها مانند حیوانات دیگر، روزها، پرواز و با هم در غارها زندگی می کردند.

در بین خفاش ها، یک خفاش کوچولو بود.

او خیلی تنها بود و هیچ دوستی نداشت.

یک روز خفاش کوچولو از خواب بیدار شد و احساس کرد خیلی دلش گرفته است.

او تصمیم گرفت برای خودش یک دوست پیدا کند.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها