چرا چشم فیل ها ریز است؟

6 آذر 1397 - 10:30
چرا چشم فیل ها ریز است؟

بخش 1

متوسط

در زمانهای خیلی قدیم، فیلی بزرگ در جنگل زندگی می کرد.

حیوانات جنگل، فیل را پادشاه جنگل نامیده بودند.
روزی فیل به گرگدن گفت: بیا با هم بجنگیم تا معلوم شود چه کسی قدرتمند است.

آنها شروع به مبارزه کردند. وقتی فیل برنده شد، کرگدن را به رودخانه پرت کرد.

گرگدن فریاد میزد و کمک میخواست، اما فیل کنار رودخانه ایستاده بود و می خندید.

فیل دوست داشت قدرتش را به همه نشان بدهد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها