ماهی طلایی

5 آذر 1397 - 4:14
ماهی طلایی

بخش 1

متوسط

در گذشته های دور در کنار ساحل پیرمرد ماهی گیری با همسرش زندگی می کرد.

یک روز پیرمرد ماهی گیر مثل همیشه به دریا رفت و تورش را انداخت.

وقتی تور را بالا کشید فقط یک ماهی گرفته بود.

اما این ماهی با ماهی های دیگر خیلی فرق می کرد.

بدن ماهی مثل طلا برق می زد و ناگهان شروع به حرف زدن کرد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها