ما اسباب بازی جدید می سازیم

5 آذر 1397 - 4:07
ما اسباب بازی جدید می سازیم

بخش 1

ضعیف

روزی روزگاری موش مهربانی بود که با فرزندانش در خانه کوچک و زیبایشان زندگی می‌کرد.

یک روز آقای موش مشغول خواندن روزنامه بود. در همین وقت بچه‌موش‌های کوچولو آمدند و دور پدر را گرفتند.

موش کوچولوها مرتب به پدرشان اصرار می‌کردند تا برایشان اسباب‌بازی بخرد.

آقای موش به فکر فرو رفت و چند لحظه بعد فکر جالبی به ذهن آقای موش رسید.

در این داستان کودکان با موضوع ساخت وسایل جدید به وسیله وسایل خراب و دور ریختنی آشنا می شوند.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها