من میتونم رد بشم؟

5 آذر 1397 - 2:01
من میتونم رد بشم؟

بخش 1

ضعیف

روزی روزگاری کره اسبی با مادرش در کنار یک رودخانه زندگی می کردند.

یک روز کره اسب از مادرش اجازه گرفت تا تنهایی به دهکده برود و غذا بیاورد.

مادر از این حرف کره اسب خوشحال شد و اجازه داد که به دهکده برود.

اما کار آسانی نبود.کره اسب باید از رودخانه عبور می کرد ، ولی نمی دانست رودخانه چقدر عمیق است…هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها