ما با هم دوستیم

5 آذر 1397 - 1:06
ما با هم دوستیم

روی تپه ای سرسبز در یک بیشه زیبا میمون کوچولو و سنجاب کوچولویی زندگی میکردند.

میمون و سنجاب کوچولو همیشه با هم دعوا میکردند. آنها با هم دوست نبودند و هیچوقت با هم بازی نمیکردند.

یک روز میمون کوچولو و سنجاب کوچولو تصمیم گرفتند تا بیشه را به دو قسمت تقسیم کنند.

از آن روز به بعد سمت راست بیشه مال میمون کوچولو بود و سمت چپ بیشه هم مال سنجاب کوچولو بود.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها