شش قهرمان

5 آذر 1397 - 12:57
شش قهرمان

بخش 1

متوسط

در گذشته های دور سربازی بود که بیشتر عمرش رو در لشکر پادشاه خدمت کرده بود.

وقتی جنگ تمام شد اون رفت تا مزدش را از پادشاه بگیرد اما به اون فقط سه سکه کم ارزش دادند و اون رو از قصر بیرون کردند.

سرباز بیچاره سکه ها رو گرفت و تصمیم گرفت با پادشاه مبارزه کنه و حقش رو بگیره.

اون به راه افتاد و میون راه با آدم هایی با قدرت هایی عجیب برخورد کرد …هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها